glagoljica

glagoljica, glagoljski misal iz 1483.

glagoljica, Beramski brevijar, XV. st.
glagoljica, najstarije slav. pismo, sastavio ga je sv. Ćiril (Konstantin) poč. 2. pol. IX. st., vjerojatno po uzoru na grč. brzopisno pismo, s ugledanjima na neka druga pisma što ih je poznavao. G. se proširila u više ondašnjih slav. zemalja: u Češkoj i Moravskoj, Panoniji, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Bugarskoj itd. Najviše se upotrebljavala u Hrv. primorju i u sjev. Dalmaciji. Stariji je tip glagoljice obla g., mlađi je uglata g. (hrv. g.). Postojala je i brzopisna g. U crkv. knjigama u Hrvatskoj upotrebljavala se i do 1927. I danas se upotrebljava, za svečane prilike i dr. Riječ g. ušla je u hrv. jezik iz crkvenoslav. bogoslužnih knjiga u XIX. st.