glicerol

glicerol, poznat i po starom, neispravnom imenu glicerin. Otkrio ga je C. W. Sheele (1779). Trihidrični alkohol kem. formule CH2OH-CHOH-CH2OH, bezbojna sirupasta slatkasta tekućina bez mirisa, topljiva u vodi i alkoholu, gustoće 1,261 g/cm3. Dobiva se saponifikacijom ulja i masti, a može nastati fermentacijom šećera ili se dobiva sintetski iz propilena preko alil-klorida i triklorpropana. Služi za proizvodnju eksploziva, u kozmetici, kao sredstvo za konzerviranje živežnih namirnica, u kožarskoj ind., u proizvodnji umjetnih smola, plast. masa, tiskarskih boja, kao sredstvo protiv zamrzavanja i dr.