kojsanski jezici

kojsanski jezici (hotentotsko-bušmanski jezici), porodica jezika u južnoj Africi, u Namibiji i jugoistočnoj Angoli, te s dvama odvojenim jezicima u Tanzaniji (hadza i sandave). Vjerojatno su u prošlosti ti jezici bili rasprostranjeni više na sjever. Najveći je jezik nama (više od 150 000 govornika, većinom u Namibiji, malo u južnoj Africi), zatim sandave (70 000), san (16 000, Namibija), kvadi (15 000, Angola), hiočuvau (oko 10 000, Bocvana) itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: