Goeppert-Mayer, Maria

Maria Goeppert-Mayer
Goeppert-Mayer, Maria, američka fizičarka njemačkoga podrijetla (Katowice, 28. VI. 1906 – San Diego, 20. II. 1972). Studirala i doktorirala fiziku na Sveučilištu u Göttingenu 1930. i iste godine otišla u SAD. Radila na sveučilištima u Baltimoreu, New Yorku, Chicagu i San Diegu. Razvila ljuskasti model atomske jezgre, bavila se izotopima, apsorpcijskim spektrima organskih molekula i statističkom mehanikom. Polovinu Nobelove nagrade za fiziku 1963. podijelila s H. D. Jensenom. Druga polovina dodijeljena je E. P. Wigneru. Nakon Marie Curie, jedina fizičarka kojoj je dodijeljena Nobelova nagrada.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: