poetski realizam

poetski realizam, stilska struja u franc. filmu 1930-ih koja je povezivala realistički pristup (likovima i ambijentima s margina grada i društva) s lirskim pristupom (fotografija s impresionističkim ozračjem, poetizirani dijalozi, romantične ljubavi i prijateljstva s fatalističkim završecima). Gl. predstavnici: J. Feyder, J. Duvivier, M. Carné (uz scenarističku suradnju pjesnika J. Préverta), J. Renoir.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: