Goli otok

Goli otok
Goli otok, naziv za koncentracijski logor smješten na otocima Goli i Sv. Grgur u rapskom akvatoriju; osn. 1949. za vrijeme obračuna s pristašama Informbiroa, tj. Sovj. Saveza i J. Staljina. Pored tzv. “informbiroovaca”, na G. o. bili su zatočeni i drugi polit. protivnici režima. Zatočenici internirani na osnovi sudskih i adm. odluka bili su podvrgnuti surovim metodama ispitivanja i torturi radi priznavanja svoje krivnje i okrivljavanja drugih, najčešće nevinih. Kroz logor je do 1988. prošlo oko 17 000 ljudi.