Gondvana ili Gondwana

Gondvana ili Gondwana, jedinstven kontinent na juž. Zemljinoj hemisferi, u prekambriju i paleozoiku obuhvaćao Juž. Ameriku, Afriku, Indiju, Australiju i Antarktiku. Raspadanje je započelo u permu, kada se počeo oblikovati Indijski ocean. Ime je dobio po pov. regiji Gondwani u sr. Indiji (dijelovi sav. država Madhya Pradesh, Andhra Pradesh i Maharashtra), naseljenoj dravidskim stanovništvom Gondima.