Gosset, William Sealy

Gosset, William Sealy, engleski statističar (Canterbury, 13. VI. 1876 – Beaconsfield, 16. X. 1937). Studirao kemiju i matematiku u Oxfordu. Radeći u Guinnessovoj pivovari u Dublinu primijenio je svoja znanja iz statistike u selekcioniranju uzoraka različitih vrsta ječma. Njegova t-distribucija, koju je objavio pod pseudonimom Student 1906/7, još se naziva i Studentova distribucija i ušla je u modernu statistiku.