Grabovac, Filip

F. Grabovac Cvit razgovora, Mleci 1747.
Grabovac, Filip, hrv. književnik (Podosoje, kraj Vrlike, 1697. ili 1698 – samostan Santo Spirito, kraj Venecije, 13. II. 1749). Franjevac. Teologiju vjerojatno završio u Italiji. God. 1729. postaje kapelan hrv. četa u sastavu mlet. vojske. Na toj dužnosti ostaje sve do 1747, kada neposredno nakon izlaska iz tiska njegova gl. djela Czuijt razgouora, Naroda, i Jezika Illiriçkoga, alliti Arvackoga (Mleci, 1747), biva zbog iskazanih stajališta zatvoren u zloglasnu tamnicu “Sotto i piombi”. Nakon 10-ak tjedana premješten je u franjevački samostan na otoku Santo Spirito, gdje iscrpljen umire. Cvit razgovora sastoji se od dvaju dijelova: u prvome se ugl. nalaze religiozno-moralističke pouke, osim nekoliko proznih sastavaka, u osmercima i desetercima, dok u drugom, pretežito proznom dijelu, daje sliku kako aktualnih polit. i ratnih prilika, tako i nekih bibl. zbivanja. U tom dijelu nalaze se i aluzije na položaj Hrvata pod mlet. vlasti, a njegovom uhićenju najviše su pridonijeli stihovi domoljubne pjesme Slava Dalmacije, u kojoj se izriče prijezir spram Mlet. Republike. Snažno utjecao na Kačića Miošića i njegovo prosvjetiteljsko djelovanje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: