gracije

gracije, S. Botticelli, Proljeće, detalj Tri gracije, Firenca, Uffizi
gracije (lat. Gratiae), harite (grč. Khárites dražesne), božice dražesti i ljepote, kćeri boga Zeusa i okeanide Eurinome. Homer nije odredio njihovo podrijetlo, a neki autori ih prikazuju kao kćeri boga sunca Helija i najade Egle; a drugi smatraju da im je otac bog Dioniz a majka božica Afrodita. Obično se spominju tri: Aglaja – Sjajna, Eufrozina – Tješiteljica srca i Talija – Cvatuća. Bile su mile i ljubazne, potpomagale su druževnost i marljivost, nastojale su uljepšati život, a ljudima su činile razna dobročinstva. Gradili su im hramove, žrtvenike i svetišta. Poznata je skulptura triju nagih harita iz vremena helenizma, gdje one predstavljaju vrste dobročinstva: davanje, primanje i vraćanje. U lik. umjetnosti omiljena su tema kod Rafaela, Rubensa, Reynoldsa, Falconeta, Canove, Thorvaldsena i dr.