Grakho, Tiberije Sempronije

Grakho, Tiberije Sempronije (lat. Tiberius Sempronius Gracchus), rim. političar (←163. ili ←162 – ←133). Suprotstavljajući se krupnim zemljoposjednicima, kao pučki tribun predložio je ←133. zakon o pravednijoj razdiobi drž. zemljišta (ager publicus). Svrgnuo drugog člana tribunata M. Oktavija koji je, potkupljen od veleposjednika, djelovao protivno interesu puka. Prilikom ponovnog izbora za pučkog tribuna ubili ga protivnici predvođeni Kornelijem Scipionom Nazikom Serapionom pod izlikom da teži steći vladarsku čast.