granata

granata (lat. preko njem. ili tal.), topnički projektil (za top i haubicu; s nekih pušaka također se može ispaliti). Sastoji se od čelične košuljice, eksplozivnog punjenja i upaljača. Namijenjena je za uništavanje (ili onemogućavanje) žive sile, manjih tehn. sredstava, raznih utvrđenja, građevina i komunikacija. Neke vrste g.: razorna (rasprskavajuća), probojna, pancirna, kamulativna, obilježavajuća, dimna i dr. U nekim jezicima g. je sinonim za bombu.