Griffenfeld, Peder Schumacher

Griffenfeld, Peder Schumacher, danski državnik (Kopenhagen, 24. VIII. 1635 – Trondheim, 12. III. 1699). Odvjetak njemačke trgovačke obitelji, stekao vrsnu naobrazbu u Nizozemskoj i Engleskoj, boraveći u Parizu simpatizirao apsolutističku vladavinu Luja XIV. Povratkom u Kopenhagen postao tajnik kralja Fridrika III., sudjelovao u izradi takozvanoga Kraljeva zakona (Kongelov). Uspješno proveo zakonodavne i fiskalne reforme; potaknuo razvoj trgovine i industrije. Za vladanja Kristijana V. stekao grofovski naslov von Griffenfeld. Državni kancelar od 1673. U vanjskoj politici zalagao se za održavanje dobrih odnosa s Francuskom. Budući da se protivio ratu sa Švedskom i Francuskom, stekao mnogo neprijatelja. Godine 1676. lažno optužen za primanje mita i osuđen na smrt, ali je kazna preinačena na doživotni zatvor. Pomilovan 1698.