Gris, Juan

J. Gris Boce i nož, Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller
Gris, Juan (pravim imenom José Victoriano Gonzáles-Pérez), španjolski slikar i grafičar (Madrid, 23. III. 1887 – Boulogne-sur-Seine, 11. V. 1927). U početku objavljivao u Madridu secesijske ilustracije i karikature, potom pod utjecajem Cézannea, poglavito u portretima. U Parizu prijateljevao s Picassom i njegovim krugom; pripadnik prve generacije kubista. Od 1913. započinje fazu sintetskoga kubizma koji prekida i najtananije veze sa stvarnošću objekta, dolazi do granice apstrakcije; eksperimentira s kolažima. Slika mrtve prirode i cikluse figura svedenih na sferične oblike. Radio litografije, scenografiju za baletne izvedbe Les Ballets russes S. Djagiljeva, pisao teoretske rasprave (O mogućnostima slikarstva).