Mercator, Gerhard Kremer

G. K. Mercator Karta Europe, Duisburg, 1590.

Gerhard Kremer Mercator
Mercator, Gerhard Kremer, flam. geograf, kartograf i matematičar (Rupelmonde, Belgija, 5. III. 1512 – Duisburg, Njemačka, 2. XII. 1594). Poznat po svojoj karti svijeta (1569) izrađenoj u projekciji, poslije nazvanoj Mercatorovoj. Prvi uveo pojam atlas za zbirku karata. Školovao se u Hertogenboschu (Nizozemska) i na Sveučilištu u Louvainu (Leuven) u Belgiji (studirao filozofiju i humanističke znanosti; izučio bakrorez). Bavio se matematikom, geografijom i astronomijom, 1535–36. konstruirao terestrički globus, a 1537. nebeski globus. Izradio mnogobrojne karte. Objavio Atlas u tri sv.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: