gromobran

gromobran, uređaj za zaštitu zgrada, el. vodova, postrojenja i drugih objekata od štetnih posljedica groma. Izumio ga je 1752. Benjamin Franklin. Sastoji se od gl. prihvatnog voda (ili hvatača) na krovu ili vrhu stupa, odvoda koji s uzemljivačem povezuje prihvatni vod. Uzemljivač se postavlja oko zgrade i ukopava u zemlju. Gromobranska instalacija mora odvesti struju munje u zemlju a da se ne deformira ili ne prekine, ne rastali i ne korodira. Radioaktivni gromobrani imaju ispod hvataljke izvor radioaktivnog zračenja koje ionizacijom zraka usmjerava grom prema šiljku hvataljke.