Gronchi, Giovanni

Gronchi, Giovanni, talijanski političar i državnik (Pontedera, 10. IX. 1887 – Rim, 17. X. 1978). U Pisi diplomirao humanističke znanosti, aktivan u sindikalnom pokretu. Jedan od suosnivača katoličke Talijanske narodne stranke (Partito Popolare Italiano, PPI) 1919. Podtajnik za industriju i trgovinu u vladi Benita Mussolinija, iz koje izlazi 1923. zajedno s ostalim članovima PPI-ja. Sudionik pokreta otpora u II. svjetskom ratu, član Komiteta nacionalnog oslobođenja 1943–44. Suosnivač Kršćanskodemokratske stranke (Democrazia Cristiana) 1943. Ministar industrije i trgovine 1944–46. Član Ustavotvorne skupštine 1946. Predsjednik parlamenta 1948–55, predsjednik republike 1955–62.