Gros, Antoine Jean

A. J. Gros, Bitka kod Abukira, 1806, Versailles, Musée national du Château
Gros, Antoine Jean, franc. slikar (Pariz, 16. III. 1771 – Meudon, 25. VI. 1835). Učenik J. L. Davida; hladan klasicistički izraz obogaćuje realističnijim tendencijama i bogatstvom kolorita, poglavito pod utjecajem Rubensa; prethodnik romantizma. Neko vrijeme isključivo slikar historiograf Napoleonove ere (Napoleon kod gubavaca u Jaffi, Bitka kod Abukira i dr.). Nakon restauracije radio uspjele portrete (Madame Récamier), alegorijskim freskama oslikao kupolu Pantheona u Parizu.