Grothendieck, Alexander

Grothendieck, Alexander, franc. matematičar njem. podrijetla (Berlin, 28. III. 1928). Nakon što su mu oca ubili nacisti, preselio se 1941. u Francusku i diplomirao znanost u Montpellieru. Jedan od vodećih matematičara XX. st. Bavio se teorijom topoloških vektorskih prostora i algebarskom geometrijom. Dobitnik Fieldsove medalje (1966).