Zidi, Claude

Zidi, Claude, franc. film. redatelj, scenarist i snimatelj (Pariz, 25. VII. 1934). Režira omladinske komedije i one s elementima akcijskog filma (npr. Životinja, 1977, sa J.-P. Belmondom) s vodećim franc. komičarima. Tek se povremeno iskazuje kao ambiciozan sineast, stječući priznanja kritike (npr. policijska drama Pokvareni policajci, 1984, ili ljubavna priča Dvoje, 1989). Ostali važ. filmovi: Inspektor Bavure (1980), Asteriks protiv Cezara (1999).