Guardi, Francesco

F. Guardi Crkva Sta Maria della Salute, Venecija, Galerija Giorgio Franchetti
Guardi, Francesco, talijanski slikar (Venecija, 5. X. 1712 – Venecija, 1. I. 1793). Učenik Marca Riccija i Canaletta. Nakon smrti brata Gianantonia (1699–1760), s kojim je slikao oltarske slike, mitološke i biblijske prizore, nastavio voditi obiteljsku radionicu. Glavni predstavnik venecijanskoga slikarstva rokokoa, slikao isključivo vedute, interijere, ruševine i krajolike. Horizont na slikama smješta nisko, perspektivu razvlači dijagonalno u dubinu, tonski oslikava treptavu atmosferu venecijanskih veduta i figuralnih prizora na kanalima; anticipirao impresioniste (Canal Grande, Balon nad Giudeccom). Kasnija djela slika tamnim koloritom, gotovo poentilističke fakture. U ciklusu Le feste dogali naslikao najznačajnije svečanosti u Veneciji.