Guesde, Jules

Guesde, Jules (pravim prezimenom Bazile), francuski političar (Pariz, 11. XI. 1845 – Saint-Mandé, 28. VII. 1922). Jedan od prvaka francuskoga i međunarodnoga radničkog pokreta. Zbog potpore Pariškoj komuni osuđen na 5 godina zatvora; izbjegao u Švicarsku i Italiju (1871–76), gdje pristupa anarhistima bakunjinistima. Potom postaje jedan od vodećih promicatelja socijalističke ideje u Francuskoj. Utemeljitelj lista L’Égalité; od 1880. prvak Radničke partije (osnovane 1879). Od 1893. član Francuskoga parlamenta, u kojem rukovodi socijalističkom parlamentarnom frakcijom. Godine 1901. sa svojim pristašama (gedisti) i blankistima osniva Socijalističku partiju Francuske, koja se 1905. sjedinila s Francuskom socijalističkom partijom i uzela ime Ujedinjena francuska socijalistička partija. Postupno prilazi stajalištima centrista; po izbijanju I. svjetskoga rata ulazi u vladu kao ministar bez lisnice (do 1915). Jedan od prvaka II. internacionale (1889–1914). Važnija djela: Esej o socijalističkom katekizmu; Četiri godine klasne borbe u predstavničkom domu i dr.