gušarka

gušarka, Arabis hirsuta
gušarka (Arabis), biljni rod iz por. krstašica (Brassicaceae, Cruciferae); u nas više vrsta: gola g. (A. glabra), planinska g. (A. alpina), uškasta g. (A. auriculata), hrvatska g. (A. croatica), tornjasta g. (A. turrita) i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: