Haack, Hermann

Haack, Hermann, njem. geograf i kartograf (Friedrichswerth, kraj Gothe, 29. X. 1872 – Gotha, 22. II. 1966). Čuven po izradi škol. atlasa i škol. zidnih zemljovida koji su njegovom zaslugom ušli u široku škol. uporabu. Koristio se bojom kao važnim kartografskim sredstvom, uključujući hipsometrijsku ljestvicu intenzivnih boja koja je poslije postala uobičajenom. Utemeljio Savez njem. škol. geografa 1912. Čuvena kartografska kuća Justus Perthes (u kojoj je H. H. surađivao) nosila je za drž. vlasništva 1955–92. njegovo ime u nazivu.