Haapsalu

Haapsalu, dominikanska crkva
Haapsalu, gl. grad provincije Läänemaa (2417 km2, 31 800 st.) u Estoniji; 12 900 st. Ljekovit morski mulj; prvo lječilište iz 1825. ubrzo posjećuje rus. aristokracija. Gradić je 1920-ih čuveno ljetovalište. Nakon stagnacije za sovj. razdoblja, oživljava kao lječilište, turist. i kult. središte. Tradic. drvena gradnja, mali muzeji (željeznički muzej u ahitektonski zanimljivom kolodvoru). Utvrđeni biskupski dvorac iz XIII. st. uništio 1715. Petar Veliki; dijelom obnovljen (jednobrodna crkva).