Haavelmo, Trygve Magnus

Haavelmo, Trygve Magnus, norv. ekonomist (Skedsmo, 13. XII. 1911 – Oslo, 28. VII. 1999). Prof. ekonomike na Sveučilištu u Oslu (1948–79). Pozornost javnosti privukao je radovima iz ekonometrije tijekom boravka u SAD-u za II. svj. rata, osobito disertacijom Probabilistički pristup u ekonometriji (1941). Utemeljio modernu ekonometrijsku metodu i dao vrijedne doprinose razvoju ekonometrijskih modela i analizi simultanih gosp. struktura. Najpoznatiji je po teoremu (Haavelmov teorem), koji se odnosi na djelovanje multiplikatora troškova države–budžetski multiplikator. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1989. Važ. djela: Proučavanje iz teorije ekonomskog razvoja; Proučavanje iz teorije investicija.