Hačaturjan, Aram Iljič

Aram Iljič Hačaturjan
Hačaturjan, Aram Iljič, armenski skladatelj (Tbilisi, 6. VI. 1903 – Moskva, 1. V. 1978). Studirao u Moskvi, od 1951. profesor na Konzervatoriju i u Institutu Gnjesin, nastupao kao dirigent. U svojim skladbama povezivao armenski folklor s ruskom tradicijom, ostvario vlastiti glazbeni izraz. Djela obuhvaćaju 3 simfonije, Simfoniju Poemu za orkestar, orgulje i 15 trubača, Prazničnu poemu, rapsodije za violinu i orkestar i violončelo i orkestar, koncert za klavir, za violinu, za violončelo, balete Gajanu (čuveni Ples sa sabljama) i Spartak, komorna i klavirska djela, Baladu o domovini, masovne pjesme, popijevke, filmsku i scensku glazbu, armensku himnu.