Haldane, John Scott

Haldane, John Scott, britanski fiziolog i filozof (Edinburgh, 3. V. 1860 – Oxford, 14. III. 1936). Bavio se fiziologijom disanja te proučavanjem plinova u krvi. Dokazao utjecaj ugljičnog dioksida na centar za disanje u mozgu. Predložio dekompresijski postupak pri izranjanju. Bavio se i filoz. osnovom biologije, proučavao odnose s fizikom i kemijom. Važ. djela: Organizam i okoliš (1917); Nova fiziologija (1919); Disanje (1922); Filozofija biologa (1936).