Hallstatt

Hallstatt
Hallstatt, turist. gradić na juž. obali Hallstattskog jezera (8,5 km2, 508 m n.m., dubina 125 m) u Salzkammergutu na J sav. zemlje Oberösterreich; 940 st. Rudnici soli iskorišćuju se još od brončanog doba; rudarska uspinjača. Arheol. muzej. U okolici Hallstatta otkriveno je i istraženo u razdoblju 1846–99. golemo pretpov. groblje (više od 2500 grobova) iz starijega željeznog doba (halštatska kultura); značajna je za sr., zap. i jugoist. Europu toga doba (←XVIII. do ←V. st.).