Hann, Julius von

Hann, Julius von, austr. meteorolog (dvorac Haus, kraj Linza, 23. III. 1839 – Beč, 1. X. 1921). God. 1874. stječe naslov izvanrednog prof. fiz. geografije. Dir. instituta Zentralanstalt für Meteorologie (1877–97), sveuč. prof. u Grazu (1897–1900) i Beču (1900–10). Jedan od vodećih svj. meteorologa svojeg doba. Gl. djela: Priručnik za klimatologiju; Udžbenik za meteorologiju.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: