Hanoi ili Ha Nôi

Hanoi ili Ha Nôi, zgrada Opere
Hanoi ili Ha Nôi, gl. grad Vijetnama, smješten u sjev. dijelu zemlje, u delti r. Sông Hông, stotinjak km od obale Tonkinškog zaljeva; 1,35 mil. st. (aglomeracija oko 3,1 mil. st.). Prehr., drvna, tekst., kem., elektrotehn. ind., strojogradnja. Sveučilište (1956), visokoškol. i istraž. ustanove, knjižnice (Nacionalna iz 1919), muzeji, opera. U gradu više jezera (Hoan Kiem, Tây, Truc Bach i dr.), s parkovima, palačama i pagodama; ističu se hram Van Mieu (iz 1070, posvećen Konfuciju, čuveno srednjovj. visoko učilište), utvrda Co Loa (←III. st.), pagoda Môt Côt (1049). Franc. kolon. zgrade, mauzolej Hô Chi Minha. Cest. i želj. čvorište, pristanište, veza s lukom Hai Phong. Međunar. zračna. luka Noi Bai. Tragovi pretpov. naseljenosti. Spominje se kao kin. utvrda u VII. st. Prijestolnica Vijetnamskoga kraljevstva od 1010. do 1802, kada posljednja vijetnamska dinastija seli prijestolnicu u Hue. Isprva Thang Long, od 1428. zove se Dong Kinh (što poslije Europljani izgovaraju Tonking), a od 1831. Ha Nôi (u značenju: grad između dviju rijeka). Za franc. kolon. uprave (1883–1945) mijenja urbanu strukturu, a od 1902. postaje gl. grad Francuske Indokine. Pod jap. okupacijom 1940–45. Ustanak 19. XII. 1945. u Ha Nôiu uvod je u indokineski rat (1946–54). Od 1954. gl. grad DR Vijetnama (Sjev. Vijetnama). Tijekom vijetnamskog rata stradao u bombardiranjima. God. 1976. Ha Nôi postaje gl. grad ujedinjenog Vijetnama. Brz porast stanovnika potkraj XX. st. uzrokovao poteškoće u razvoju grada.