Hartmann, Nicolai

Nicolai Hartmann
Hartmann, Nicolai, njem. filozof (Riga, 20. II. 1882 – Göttingen, 9. X. 1950). Prof. filozofije u Marburgu, Kölnu i Berlinu. Najprije pod utjecajem novokantizma i poslije Husserlove fenomenologije. Jedan od najpoznatijih ontologa. Po njemu je stvarnost dana po sebi, nezavisna je od subjekta, a spoznaja nije stvaranje objekta, nego zahvaćanje nečega što je nezavisno od spoznaje. H. razlikuje realni, idealni i principijelni bitak. Realni bitak sastoji se od materijalnog (anorganskog), organskog (biološkog), duševnog (misao, osjećanje, želja) i duhovnog (duh naroda, religija, moral). Idealni je bitak bezvremen, apsolutan i neprolazan. Pokazao je da je nemoguće prevladati materijalizam i idealizam. Gl. djela: Platonova logika bitka; Metafizika spoznaje; Etika; Prilog utemeljenju ontologije; Problem duhovnog bitka; Filozofija prirode.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: