Walewska, Maria

Walewska, Maria, polj. grofica (Kiernozia, kraj Łowicza, 7. XII. 1786 – Pariz, 11. XII. 1817). Plemkinja po rođenju, s 18 g. udala se za postarijega grofa Walewskog. Ljubavnica Napoleona od njegova pohoda u Poljsku 1807; njihov sin Alexandre Florian W. (1810–68) poslije je bio franc. ministar vanj. poslova i predsj. parlamenta. Romantična veza, kojoj pridonosi i Marijino patriotsko očekivanje da će Napoleon obnoviti Poljsku, imala je više melodramatskih obrada (istoimeni film s Gretom Garbo i dr.).