Heidegger, Martin

Martin Heidegger
Heidegger, Martin, njemački filozof (Meßkirch, 26. IX. 1889 – Freiburg im Breisgau, 26. V. 1976). Glavni predstavnik egzistencijalizma u Njemačkoj i jedan od najutjecajnijih filozofa XX. stoljeća. Učenik H. Rickerta i E. Husserla; profesor u Marburgu i Freiburgu im Breisgauu. Napuštajući Husserlovu fenomenologiju, izgrađuje vlastitu fundamentalnu ontologiju kao analizu bitka, to jest čovjeka vođena pitanjem o smislu bitka. Ispitivanje čovjekove egzistencije u njezinoj vremenitosti, kao bitka ljudskoga postojanja (Dasein), samo je polazište za istraživanje osnovnoga pitanja o smislu i istini samog bitka (Sein). Kriza čovječanstva dolazi od zanemarivanja toga pitanja koje se proteže od metafizike u zapadnoj filozofiji (od predsokratovaca do Nietzschea) do subjektivizma, antropologizma i tehnologije modernoga vremena. Rješenje nalazi u buđenju smisla o onome što je bitak i o otvorenosti istini bitka. Nakon Hegela dao nov pogled na povijest i značenje čitave filozofske tradicije. Glavna djela: Bitak i vrijeme; Kant i problem metafizike; O biti razloga; Uvod u metafiziku; Što znači misliti; Tehnika i okret.