zagađivanje

zagađivanje, unošenje štetnih tvari koje narušavaju fiz., biol., kult. ili soc. vrijednosti okoliša (npr. ispuštanje otrovnih plinova, otrovnih kem. sastojaka u vodotokove i sl.). Obično se razlikuju pojmovi zagađivanja, kao ozbiljne, namjerne, ili zbog neznanja proizvedene štete po okoliš, što uključuje i zakonske sankcije, te onečišćenja, kao unošenja nepoželjnih tvari ili energije u okoliš bez trajnih posljedica. Razvitkom ekol. svijesti potonje sve više podliježe kult. osudi.