Hergenröther, Joseph

Hergenröther, Joseph, njem. crkv. povjesničar, kardinal (Würzburg, 15. IX. 1824 – opatija Mehrerau, kraj Bregenza, 3. X. 1890). Zaređen 1848, prof. teologije u Würzburgu od 1852. Savjetnik 1868. u pripremi I. vatikanskog sabora, pripadao većini kao pristaša dogme o papinoj nepogrešivosti. Od 1879. kardinal i prefekt Vatikanskog arhiva. Napisao glasovitu povijest Crkve koja se ističe kritičkim ali i apologetskim stavovima. Bavio se svim razdobljima crkv. povijesti. Vodeći povjesničar Crkve u XIX. st. Objavljuje Focijeva djela i regesta pape Leona X. (I–VIII, 1884–91). Gl. djela: Focije, patrijarhat konstantinopolski (I–III), Katolička crkva i kršćanska država (I–II), Priručnik opće crkvene povijesti (I–III).