Herman, Oskar

O. Herman Na izvoru
Herman, Oskar, hrvatski slikar i grafičar (Zagreb, 17. III. 1886 – Zagreb, 18. I. 1974). Učenik A. Ažbea i H. von Habermanna; slikar münchenskoga kruga koji označuje početak hrvatskoga modernog slikarstva. U početku primjenjuje tonsku modelaciju; oko 1920-ih slika ekspresionističke figuralne kompozicije, krajolike intenzivna kolorita i sažeta dramatična izraza (Nagovaranje).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: