Herschel, John

John Herschel
Herschel, John, engleski matematičar, astronom i fotograf (Slough, 7. III. 1792 – Collingwood, 11. V. 1871). Sin → Fredericka Williama. Nakon očeve smrti nastavio njegov rad na istraživanju zvijezda i maglica. Izvodio motrenja na južnom nebu (Južna Afrika, 1834–38). Otkrio oko 1200 dvojnih zvijezda i oko 1700 maglica i skupova zvijezda. Objavio Opći katalog maglica i skupova zvijezda 1864. Važan je i njegov doprinos fotografiji (njemu se pripisuje taj naziv, uveo je pojmove negativ i pozitiv, otkrio da natrijev tiosulfat otapa srebrene halide pa može poslužiti kao fiksir, istraživao različite fotografske procese, na primjer cijanotipiju i platinotipiju). Izumio je → aktinometar. Objavljivao radove i iz područja meteorologije, fizičke geografije. Triput obnašao dužnost predsjednika Kraljevskog astronomskog društva u Londonu.