Hertz, Gustav

Gustav Hertz
Hertz, Gustav, njemački fizičar (Hamburg, 22. VII. 1887 – Berlin, 30. X. 1975). Sveučilišni profesor u Berlinu (od 1928), direktor laboratorija u Siemensu (1935–45), nakon rata radio na atomskim istraživanjima u SSSR-u (1945–54), a od 1955. bio je direktor Instituta za fiziku u Leipzigu. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziku (sa → Jamesom Franckom) 1925. za otkriće zakona sudara elektrona i atoma. Razvio postupak za odvajanje izotopa s termodifuzijom pri prozvodnji urana 235.