Herzberg, Gerhard

Gerhard Herzberg
Herzberg, Gerhard, njemački i kanadski fizičar i kemičar (Hamburg, 25. XII. 1904 – Ottawa, 3. III. 1999). Profesor u Göttingenu i Bristolu, od 1935. u Kanadi. Bavio se spektroskopijom i kvantnom mehanikom kao i istraživanjem međuzvjezdanoga plina i atmosfere planeta. Spektroskopskom metodom dokazao postojanje molekularnoga vodika i radikala CH u atmosferi Urana i Jupitera. Nobelova nagrada za kemiju za prilog znanju elektronske strukture i geometrije molekula, posebno slobodnih radikala (1971).