Heyse, Paul

Paul Heyse
Heyse, Paul, njem. književnik (Berlin, 15. III. 1830 – München, 2. IV. 1914). Član berlinskog (Tunnel über der Spree) i središnja ličnost minhenskoga pjesničkog kruga. Pisao brojne novele, romane, pjesme i književnokritičke studije (Th. Storm, G. Keller, E. Geibel), a bavio se i prevođenjem (Shakespeare; španj. i tal. lirika i proza). Njegov knjiž. opus odlikuje slijeđenje klasično-romantičke tradicije, usmjerenost na moralno-psihol. teme te formalna dotjeranost lirskih i proznih ostvarenja. God. 1910. dobio Nobelovu nagradu za književnost. Važ. djela: Izgubljeni sin; Djeca svijeta; U raju; Merlin; Nad svim vrhuncima; Rođenje Venere; Protiv struje.