Heyward, Du Bose

Heyward, Du Bose, američki književnik (Charleston, South Carolina, 31. VIII. 1885 – Tryon, North Carolina, 16. VI. 1940). Proslavio se romanom o životu Crnaca u Charlestonu Porgy (1930), koji je sa suprugom Dorothy priredio za kazalište, a napisao je i libreto za poznatu Gershwinovu operu Porgy i Bess. Među ostalim djelima izdvaja se i Mambina kći, roman na sličnu temu, koji je dramatizirao također sa suprugom Dorothy.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: