Himes, Chester

Himes, Chester, amer. književnik (Jefferson City, 29. VII. 1909 – Moraira, Španjolska, 12. XI. 1984). U prvim romanima naturalistički opisuje rasne sukobe (Ako bude urlao, pusti ga; Baci prvi kamen). Od 1953. boravi u Francuskoj gdje je napisao mnogobrojne detektivske romane s radnjom najčešće smještenom u Harlem (Pravi hladnokrvni ubojice; Prostrijeljeni; Veliki zlatni san).