Hindenburg, Paul von

Paul von 
Hindenburg
Hindenburg, Paul von, njemački časnik i političar (Posen/Poznań, 2. X. 1847 – Neudeck, 2. VIII. 1934). Podrijetlom iz pruske vojničke obitelji, sudjelovao u Austro-pruskom ratu 1866. i Francusko-pruskom ratu 1870. Umirovljen 1911. Nakon izbijanja I. svjetskoga rata vratio se u djelatnu službu i kao zapovjednik 8. armije istaknuo se pobjedama nad ruskom vojskom kraj Tannenberga (tada u Istočnoj Pruskoj, 26–31. VIII. 1914) i na Mazurskim jezerima (7–14. IX. 1914. i 7–21. II. 1915). U studenome 1914. postavljen za vrhovnoga zapovjednika njemačke vojske na Istoku; unaprijeđen u čin general feldmaršala. Od kolovoza 1916. kao načelnik vrhovnog stožera preuzima vrhovno zapovjedništvo; na toj je dužnosti sve do potpisivanja Versailleskog ugovora 1919, kada daje ostavku. Godine 1925. izabran za predsjednika Njemačke Republike. Nakon ponovnog izbora 1932, u vrijeme velike političke nestabilnosti, u siječnju 1933. povjerio A. Hitleru, premda ga osobno nikada nije trpio, dužnost kancelara, čime je i formalno predao vlast nacistima.