Hobbes, Thomas

Th. Hobbes Levijatan, London, 1651.
Hobbes, Thomas, engleski filozof (Westport, Wiltshire, 5. IV. 1588 – Hardwick Hall, Derbyshire, 4. XII. 1679). Studirao u Oxfordu; više puta boravio u Parizu gdje je polemizirao i s R. Descartesom. Isprva rojalist, zbog čega 1640. odlazi i u progonstvo, od objavljivanja Levijatana (1651) u sukobu s kraljem, te živi u Engleskoj izvan politike. Nastavio učenje F. Bacona, stoji na stajalištu mehanističko-materijalističke slike svijeta. Filozofija je po njemu racionalna spoznaja posljedica iz poznatih uzroka ili obrnuto, a dijeli je na filozofiju prirode i filozofiju države. U svojoj teoriji države razvija renesansno shvaćanje, gdje je čovjek slobodan pojedinac, a država nije prirodna zajednica ljudi, nego umjetna tvorevina nastala na ugovoru pojedinaca koji se odriču jednoga dijela svojih prirodnih prava i prenose ih na drugoga (znamenit izreka: Čovjek je čovjeku vuk – Homo homini lupus). Taj nositelj vlasti i zakona može biti jedan čovjek (monarhija), skupina ljudi (aristokracija) ili predstavnici svih građana (demokracija). Ostala djela: Ljudska narav; O političkom tijelu.