Hogarth, William

W. Hogarth The Tête à Tête, 2. slika iz ciklusa Brak po modi, National Gallery, London
Hogarth, William, engleski slikar, grafičar i teoretičar umjetnosti (London, 10. XI. 1697 – London, 26. X. 1764). Izrazit individualist; začetnik novijeg engleskog slikarstva; prvi kodificirao autorsko pravo likovnih umjetnika. Realist, sa smislom za kritički humor, na uljenim slikama i u grafici (u ciklusima Život bludnice, Život razvratnika, Brak po modi i dr.) prikazuje običaje, moral, političke makinacije i hipokriziju engleskoga društva XVIII. stoljeća. Uporabom svijetlih boja i širokim namazima na nekonvencionalan način slikao portrete i studije (Prodavačica račića). Objavio teorijsko-estetski esej Analiza ljepote.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: