Holley, Robert William

Robert William Holley
Holley, Robert William, amer. biokemičar (Urbana, Illinois, 28. I. 1922 – Los Gatos, California, 11. II. 1993). Dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu 1968. (s M. W. Nirenbergom i G. Khoranom). Njegova istraživanja objasnila su način na koji genske komponente stanične jezgre nadziru sintezu proteina.