Hoveida, Amir Abbas

Hoveida, Amir Abbas, iranski diplomat i političar (Teheran, 18. II. 1919 – Teheran, 7. IV. 1979). Diplomirao politologiju u Bruxellesu 1941. Radio u Ministarstvu vanjskih poslova, diplomat u Parizu, Bonnu i Ankari. Predsjednik vlade 1965–77. i čelnik vladajuće stranke Novin. Za vrijeme islamske revolucije uhićen i u montiranom sudskom procesu osuđen na smrt.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: