Hoxha, Enver

Hoxha, Enver, albanski političar (Gjirokastër, 16. X. 1908 – Tirana, 11. IV. 1985). Nakon nezavršenih studija u Montpellieru i Parizu, radio kao profesor francuske gimnazije u Korçëu 1936–39. Otpušten nakon talijanske okupacije 1939. Jedan od osnivača Komunističke partije Albanije 1941 (preimenovana u Albansku partiju rada 1948); od ljeta 1943. politički komesar albanske Narodnooslobodilačke vojske koja se borila protiv talijanskih fašista, balista (pripadnika Nacionalne fronte → Bali Kombetar) i Nijemaca. Osnovao privremenu vladu 1944. Kao prvi tajnik Albanske partije rada, jedine političke stranke u zemlji, uspostavio četrdesetogodišnju diktaturu u zemlji. Zaoštrio odnose s Jugoslavijom nakon 1948. zajedno sa SSSR-om, početkom 1960-ih okrenuo se Kini (do 1977), provodio represiju i međunarodno izolirao Albaniju. Bio je jedan od najrigidnijih komunističkih vođa.