Hong Kong

Hong Kong
Hong Kong (prema W. G. Hsiang-Kang, pinyin Xianggang), posebna adm. jedinica na juž. obali Kine, i od ušća r. Chu Chiang (Biserna rijeka). Sastoji se od isoimenog otoka, juž. dijela poluotoka Kowloona i tzv. Novog teritorija (dio zaleđa u proviciji Guandong te 230 manjih i većih otoka). Ukupna površina 1030 km2, 6 724 600 st., gustoća naseljenosti 6530 st./km2, na dijelovima do 40 000 st./km2; 98% st. Kinezi. Jedan od najvažnijih trg. i financ. središta Azije, jedna od najprometnijih svj. luka (odlična prir. luka i položaj na putu od Singapura do Japana). Povrće; el. oprema, odjeća, igračke, brodogradnja, turizam. Dva sveučilišta, instituti, visoke škole, film. i tv ind. Postao brit. posjed 1841 (nakon I. opijumskog rata). S vremenom su Britanci pripajali dijelove da bi 1898. konačno zaokružili teritorij današnjega Hong Konga i potpisali ugovor o korištenju na 99 g. koji je istekao 1. VII. 1997, kada je Kina ponovno stekla suverenitet nad njime.